वास्तू

0
21

देवघरातील मूर्तीचे तोंड उत्तर वा दक्षिण
दिशेला असू नये.