सौंदर्य

0
27

रुक्ष त्वचेवरील डाग हटवण्यासाठी
दुधात चंदन उगाळून लावावे.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा,
नगर