वास्तू

0
29

थोडयात महत्त्वाचे
अभ्यासात मन लागत नाही किंवा
केलेला अभ्यास लक्षात रहात नाही, अशी
समस्या असलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यावर उपाय
म्हणून स्वतःच्या स्टडी टेबलवर किंवा
अभ्यासास बसण्याच्या ठिकाणी स्वतःसमोर
‘एज्युकेशन टॉवर’ची स्थापना करावी, असा
सल्ला फेंगशुईने दिला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक
प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती,
स्मरणशक्ती आत्मविश्वास आणि चिकाटी
वाढते, अशी फेंगशुईची धरणा आहे.

संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.