हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
26

आई : डॉटर साहेब, हा पप्पू कपडे घालण्यासाठी फार त्रास
देतो. कपड्यांमुळे म्हणे खाज सुटते.
डॉटर औषध देतात आणि पंधरा दिवसांनी विचारतात आता कसा आहे मुलगा?
आई : आता बरा आहे पण औषधांनी नव्हे, तर त्याच्या नावामुळे.
डॉटर : कसे काय? आई आम्ही त्याचं नाव सलमान ठेवून
दिलं.