‘मोसंबी’चे फायदे

0
59

‘मोसंबी’चे फायदे
शरीरात कोणत्याही कारणाने रक्तयदोष निर्माण झाला, तर काही दिवस तरी नियमाने रस
घ्यावा. बस, ट्रेन, बोट लागण्याची सवय असल्यास प्रवासात अधूनमधून साल काढून कापटी
चोखत राहावे; त्रास जाणवत नाही.