सल्ला

0
20

संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही पपईचे छोटे छोटे तुकडे खाऊ शकता किंवा पपई, अननस आणि लिंबूचा रस मिक्स करुन तुम्ही त्याची स्मुदी बनवून पिऊ शकता.