सौंदर्य

0
20

पांढरे केस काळे करण्यासाठी चहाची पावडर फायदेशीर ठरते. यासाठी चहाच्याचोथ्याने पांढरे झालेले केस धुवावेत.