हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
84

पहिला मित्र – अरे रमेश तू इथे वडापाव विकतो आहेस…?

गेल्या वर्षीच तर तू फर्स्ट क्लास आलास ना??

रमेश – हळू आवाजात…अरे माझे सोड…जो वडापाव आणि

भजी तळत आहे ना तो इंजिनियर आहे.