नरम त्वचा

0
28

* दूध, साय व मध एकत्र करून रात्री
झोपताना त्याचा लेप चेहर्‍यावर लावावा.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी कोमट पाण्याने
चेहरा धुतला की, त्वचा नरम पडते. आर्द्रता
वाढते. रखरखीतपणा नाहीसा होतो. यामुळे
मुरुम-पुटकुळ्याही नष्ट होतात.
* पेरूमध्ये प्रोटीन, कार्बोहायड्रेटस्,
कॅल्शियम, फॉस्फरस, आयर्न तसेच जीवनसत्व
‘ब’सुध्दा आढळते. पेरूच्या बिया व साल यात
जीवनसत्व ‘क’ भरपूर प्रमाणात असते. जसजसे
पेरू पिकत जातो तसतसे या जीवनसत्वाचे
प्रमाण वाढत जाते.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.