जळालेल्या त्वचेवर हे उपाय करा

0
93

जळालेल्या त्वचेवर हे उपाय करा
* जळालेल्या त्वचेवर मध लावल्यास डागही राहत नाही.
* केळीची साल त्वचेवर लावल्याने आराम मिळतो, याला तोपर्यंत लावून ठेवावे
जोपर्यंत त्वचा काळी पडत नाही.

* त्वचा कशानेही भाजली गेली तर लगेच त्यावर उपाय म्हणून कोरफड लावावे.
* कोरफड जखमेवर ताजे लावल्यास त्याचे डागही राहत नाहीत.
* भाजलेल्या त्वचेवर दहीसुद्धा लावू शकता, पण लगेच लावू नये,
अर्धा तासाने लावावे.