सुविचार

0
39

अहंकारापेक्षा नम्रतेचे मोल महान आहे. : पंचतंत्र