टोमॅटोच्या साली काढण्यासाठी

0
108

जर टोमॅटोच्या साली काढावयाच्या असतील थोडा वेळ गरम पाण्यात ठेवून नंतर त्यांच्या साली काढा. साली सहजतेने निघतील.