मृदू त्वचेसाठी

0
59

अर्धा चिरलेल्या लिंबाच्या फोडीत थोडी पिठीसाखर पसरा. हाताचे कोपरे, गुडघ्यांच्या वाट्या व घोट्याच्या उंचवट्यावर घासा. खांदे आणि मान यांनाही हे मिश्रण लावा. यामुळे तेथील निब्बर त्वचा मृदू होईल.