हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
64

बाळोबांचा मुलगा अतिशय ढ होता.

एस. एस. सी. ला बरेच वेळा गोते खाल्ल्यावर शेवटी तो कसाबसा पास झाला.

आता तो बी.ए.ला आठव्यांदा बसत होता.

बाळोबाला त्याच्या मित्रांनी विचारले,

‘तुझा मुलगा बी.ए. झाल्यावर कोण होणार?’

‘म्हातारा’ बाळोबा म्हणाले.