कपडे नवे दिसण्यासाठी

0
19

किचनमध्ये वापरावयाचे छोटे-छोटे सुती कपडे कुकरमध्ये पाण्यासोबत वॉशिंग सोडा टाकून उकळले तर त्यात नव्यासारखी चमक येते.