निरोगी गरोदरपण

0
60

निरोगी गरोदरपण

गरोदरपण ही स्त्रीच्या जीवनातील एक फार महत्त्वाची अवस्था आहे. गरोदरपणात
व्यवस्थित काळजी घेतल्यास आई व मूल या दोघांचे आरोग्य सांभाळले जाते. गरोदरपणात
काळजी घेण्याची प्रमुख उद्दिष्टे : आईला त्रास न होता गरोदरपण व बाळंतपण पार पाडणे.
या काळात निरनिराळे आजार येऊ शकतात व आधी असलेले काही आजार बळावतात. हे
आजार वेळीच ओळखून योग्य उपचार करणे, तसेच बाळंतपणातले धोके टाळून बाळंतपण
शय तितके निर्धोक करणे. गरोदरपण, बाळाचे संगोपन आदी आवश्यक ती माहिती देऊन
त्या दृष्टीने आईची तयारी करावयास हवी. जन्मणारे बाळ चांगल्या वजनाचे, अव्यंग व निरोगी
असावे म्हणून काळजी घ्यावी.