हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
27

कार्डिओलॉजिस्ट : तुमचे तीन ब्लॉक आहेत
पेशंट : नाही, चार आहेत कोथरुडला, चिंचवडला, तिसरा तळेगावला
आणि चौथा लोणावळ्याला.
कार्डिओलॉजिस्ट : त्यातला एक उद्या विका,
परवा बायपास आहे तुमची.