हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
46

शेखर : ’आई, बघ टकला माणूस.’
आई : ’शांत रहा, तो ऐकेल ना.’
शेखर : ’काय? त्याला हे माहित नाही?’