स्वास्थ्यासाठी फायदेशीर सफरचंद

0
55

स्वास्थ्यासाठी फायदेशीर सफरचंद
सफरचंद हे फायबरचे सर्वात मोठे स्त्रोत आहे. एका मध्यम आकाराच्या सफरचंदामध्ये ऐंशी
कॅलरी असतात. सफरचंदाच्या सालीमध्ये भरपूर पोषकतत्व असतात. एक सफरचंदाचे सेवन
करणे म्हणजे एका सलायन घेण्या बरोबरचे आहे. शरीर निरोगी व उत्साही राहण्यासाठी सफरचंद
अत्यंत उपयुत असे फळ आहे.