सल्ला

0
196

नैसर्गिक मऊपणा राखण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी ऍन्टीरिंकल वा नरिशिंग क्रीम लावावे.