हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
115

आज गण्याने कमालच केली

पुन्हा बँकेत जाऊन झोपला

कारण तिथे लिहिले होते की ‘यहॉं सोने पर लोन मिलता है’