सल्ला

0
75

कोथिंबीर व कढीपत्त्याच्या काड्या फेकून न देता सावलीत वाळवा व वाटून घ्या. या दही, रायता, पुलावात टाकू शकता.