मुलांसाठी मेडिकल जनरल नॉलेज- साप मनुष्याचा पाठलाग करतात का?

0
23

साप या प्राण्याविषयी समाजात खूप गैरसमज आहेत. की तो पाठलाग करतो का वगैरे वगैंरे ते दूर करण्याचा हा प्रयत्न… खरतरं असं नाही. उलट साप अतिशय भित्रा प्राणी असतो. त्याच्यापेक्षा 20 पट मोठ्या प्राण्याला तो नक्कीच घाबरेल. वास्तविक आपण सापाला जेवढं घाबरतो त्यापेक्षा तोच जास्त आपल्याला घाबरतो आणि पळतो. लपतो. तो आपल्याला तेव्हाच चावतो जेव्हा त्याला वाटत आपण त्याला इजा पोहोचवणार आहोत. खरतरं साप शांत पडून राहणारा प्राणी आहे. एकदे भक्ष झालं पकडून आणि ते खाऊन झालं की त्याच काम झालं. साप हालचाल पण करत नाही गरज नसतांना.. माणसाचा पाठलाग करणं दूरची गोष्ट आपण जसं ऐकतो तसं त्याला ऐकता येत नाही. सापाला पुर्ण आवाज ऐकायला येत नाही कारण त्याला कानच नसतात. साप प्राण्यांची हालचाल ते प्राणी चालल्यावर जे र्ींळलीरींळेपी होतात त्याने करतो. साप वाजवल्या जाणार्‍या पुंगीच्या आवाजावर न नाचता त्या पुंगीच्या आणि गारुड्याचा हालचालीवर इकडे तिकडे हालतो. कारण सापांना हालचाल अतिशय लवकर कळते. सापाची कोणाला लक्षात ठेवायची स्मरणशक्ती अजुनही विकसित व्हायची आहे. सापाला तिक्ष्ण स्मरणशक्ती नसतेच. मारणार्‍याला लक्षात ठेवण मग नंतर त्याला जाऊन मारणे ऐवढी स्मरणशक्ती तर नक्कीच त्याच्याकडे नसतो. सगळेच साप अंडे देत नाहीत. काही साप जिवंत पिल्लांना पण जन्म देतात. सापांना रंग आपले भक्ष आकर्षित करायला, नर-मादा सापांना विषयासाठी आकर्षित करायला, इतर प्राण्यांपासून गवतामध्ये दगडांमध्ये लपायला मिळालेला असतो. रंगाचा आणि ते किती विषारी आहेत यांच्याशी थेट असा संबंध नाही. मात्र चित्रपट व मालिकांमधून सापाविषयी अनेक गैरसमज पसरविले जातात.