हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
94

वडील (मुलाला) – तू मघापासून कोंबडा का झाला आहेस?

मुलगा – बाबा, तुम्हीच तर म्हणाला होतात नाकी जे काम शाळेत करशील

तेच घरातही अर्धा तास करत जा म्हणून!