जळालेल्या त्वचेवर हे उपाय करा

0
64

जळालेल्या त्वचेवर मध लावल्यास डागही राहत नाही.

केळीची साल त्वचेवर लावल्याने आराम मिळतो, याला तोपर्यंत लावून ठेवावे जोपर्यंत त्वचा काळी पडत नाही.

त्वचा कशानेही भाजली गेली तर लगेच त्यावर उपाय म्हणून कोरफड लावावे.

कोरफड जखमेवर ताजे लावल्यास त्याचे डागही राहत नाहीत.