टिव्ही व हॉलसंबंधी

0
27


टिव्ही व हॉलसंबंधी
हॉलमध्ये कुठेही बसलेल्या व्यतीला
वॉल युनिटमध्ये ठेवलेल्या टि. व्ही. वरील
कार्यक्रम विनाविक्षेप पाहता आला पाहिजे.