पाककला

0
27

पनीर-बटाटा भाजी


साहित्य – बटाटे, पनीर, गरम मसाला, टोमॅटो, मलई, थोडेसे दही, जिरे, धने, सैंधव
मीठ व तूप.

कृति – बटाटे सोलून त्याच्या छोट्या फोडी करून घ्या. पनीरचे तुकडे करून घ्या. पनीर व बटाटे तळून काढा. त्यानंतर
कुकरमध्ये जिरे, धने, गरम मसाला टाकून त्यात टोमॅटो टाका व पाणी ओतून उकळू द्या. उकळत्या पाण्यात पनीर व बटाटे टाका. नंतर एक चमचा दही व दोन चमचे मलई व मीठ टाकून खाली उतरवा