कपड्यांवरील शाईचे डाग घालविण्यासाठी

0
29

कपड्यांवरील शाईचे डाग घालविण्यासाठी
कपड्यांवर शाईचे डाग पडले असतील
तर त्यावर लिंबाची चतकोर फोड घालून
कपडा चटकन धुवून टाका.