घरात आनंद व शांती निर्माण

0
24


दिव्यात गाईचे तूप घालून तो जळत
ठेवल्यास त्या घरात आनंद व शांती निर्माण
होते.