पेढे उरल्यास

0
24


पेढे उरल्यास कुस्करून दुधात घालून
बासुंदी करावी.