देवघरासंबंधी

0
16

देवघरासंबंधी
* देवघर कधीही अस्वच्छ, धुळीने
माखलेले राहू देऊ नये.
* पूर्व-आग्नेय किंवा दक्षिण-आग्नेय
दिशेच्या जिन्यामुळे किरकोळ अपघात
होतात, दुखापत होते, कलह, भांडणे होतात,
आजारपण वाढते.
* देवघर बाथरुम किंवा शौचालयाच्या
बरोबर समोर नसावे.