घरातील देवघराला कळस

0
22


घरातील देवघराला कळस,
गोमुखासारखा आकार किंवा झेंडा लावलेला
नसावा.
संकलक ः अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर