हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
24

चंप्या : बाबा, मला गाडी घेऊन द्या.
वडील : देवानं दोन पाय कशाला दिलेत!
चंप्या : एक किक् मारायला,
न् एक गिअर बदलायला.