जर ओठ फुटले असतील तर..!

0
24

* जर ओठ फुटले असतील तर तुपात
थोडे मीठ मिसळून ओठांना लावा. ओठांचे
फुटणे बंद होईल.
* पायाच्या टाचेस भेगा पडल्यास तेल व
हळद एकत्र करून लावावे.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.