मसाले टिकवण्यासाठी

0
31

* मसाले टिकवण्यासाठी मसाल्यात
तमालपत्राची २-३ पाने किंवा एखादे पान
जरी ठेवले तरी ते खराब होत नाहीत.
* केक मऊ होण्यासाठी केकच्या
मिश्रणात एक चमचा ग्लिसरीन मिसळावे.