वास्तू

0
22

शुभप्रसंगीचे निमंत्रण वा बोलावणे
दरवाजाच्या उंबरठ्यावर स्वीकारू नये वा
कुणाला दरवाजात उभे राहू देऊ नये.