हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
66

 

एक छोटा मुलगा रोज गणपतीची पूजा करीत होता. एके दिवशी
गणपती खूश होऊन म्हणाले, ‘बोल काय पाहिजे तुला?’
छोटा मुलगा ः ‘मारुती कार.’
गणपती बाप्पा ः ‘हे नाही जमणार, जिथे मीच नेहमी उंदरावर
बसून बुद्धि देण्याचे कार्य करीत फिरतो तर तुला मी मारुती कार
कुठून देणार?’ कार मागणारे सहकार सोडून बहुतेक सरकारमध्ये
जातात. (म्हणून तू मला बुद्धी माग, बुद्धीनेच सर्वकाही मिळते.)