बध्दकोष्ठता

0
34

हाडांच्या मजबुतीसाठी मटार

बध्दकोष्ठतेच्या त्रासावरही मटार
फायदेशीर आहे, कारण मटारमध्ये फायबरची
मात्रा अधिक असते. मटारमध्ये प्रथिन्यांबरोबरच
‘क’ जीवनसत्त्वही मोठ्या प्रमाणात आहे.
त्यामुळे हाडांच्या मजबुतीसाठी मटार उपयुक्त
ठरतो