सुविचार

0
15

अत्यंत सुंदर व सुगंधी फूल लज्जाशील व विनयशील असते. : वर्डस्वर्थ