आरोग्य

0
22

बाळांच्या डायपरचा वापर
लहान बाळ कपडे ओले करू नये म्हणून
त्याला डायपर घालतात, मात्र हे डायपर बराच
वेळ ओलं राहिलं तर बाळाला त्याचा त्रास
होऊ शकतो. त्याच्या त्वचेवर लाल रॅशेस
येऊ शकतात. त्यामुळे थोड्या-थोड्या वेळाने
बाळाचं डायपर बदल रहा. तसंच ओलं डायपर
जास्त वेळा ठेवू नका. तसंच बाळाची त्वचा
स्वच्छ टिश्यूपेपरने साफ करा.