हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
30

गौरव : ‘सिनेमात माझी मेल्याची अ‍ॅटींग पाहून
एक बाई बेशुद्ध पडली.’
केदार : ‘अरे हे तर काहीच नाही! मी एकदा
मेलेल्याची अशी अ‍ॅटींग केली होती की, ते
पाहून जीवन विमावाल्यांनी माझ्या पत्नीला
माझ्या विम्याच्या पैशांचा चेक पाठवून दिला.