सुविचार

0
26

सर्वांगसुंदर फुले हळुवारपणे उमलत असतात, तर गवत झपाट्याने उगवत असते. : शेसपियर