आरोग्य

0
25

पित्त व कफ कमी करणारी बोरे
बोरे गुणांनी स्निग्ध, बृहण करणारी,
पचायला जड (गुरू) व मधुर आहेत. हिवाळ्यात
अनेकांना आव पडण्याचा किंवा आमांशाचा
त्रास होतो. तो टाळण्यासाठीही बोरे चांगली.
बोरे अग्निदीपन करणारी असून, ती पित्त व कफ
कमी करणारी व सारकदेखील आहेत. त्यामुळे
पोट साफ होण्यासाठी बोरे मदत करतात.
लहान मुलांसाठी बोरे उत्तम टॉनिकसारखे
काम करतात. त्यात मेंदू व मज्जातंतूंचे टॉनिक
असल्यासारखे घटक आहेत.