मृदू त्वचेसाठी

0
37

मृदू त्वचेसाठी

अर्धा चिरलेल्या लिंबाच्या फोडीत थोडी
पिठीसाखर पसरा. हाताचे कोपरे, गुडघ्यांच्या
वाट्या व घोट्याच्या उंचवट्यावर घासा. खांदे
आणि मान यांनाही हे मिश्रण लावा. यामुळे
तेथील निब्बर त्वचा मृदू होईल.