हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
51

नवरा : काल रात्री माझ्या स्वप्नात
एक सुंदर मुलगी आली होती…
बायको : एकटीच आली असेल?
नवरा : हो तुला कसं माहीत?
बायको : कारण तिचा नवरा माझ्या स्वप्नात आला होता…