सुविचार

0
42

पापाची कबुली देणे म्हणजे मुक्तीचा प्रारंभ होय.