सुविचार

0
38

पापाचा घडा भरला की, तो फुटल्याशिवाय राहात नाही.