सौंदर्य

0
20


नॅचरल सनस्क्रीन लोशन
* एक काकडी किसून त्याचा रस गाळून
घ्यावा. त्यात टी स्पून गुलाबपाणी व ग्लीसरीन
मिसळावे हे सनस्क्रीन लोशन प्रमाणे वापरावे.
यामुळे सनटैनपण दूर होतो.
* दह्यामध्ये काकडी किसून ते चेहर्‍यावर
लावा. यामुळे सनटैन दूर होतो व त्वचा
मुलायम होते.
* नारळाचे तेल नैसर्गिक प्रकारे सनटैन
दूर करतो. उन्हात बाहेर निघण्यापूर्वी २०-२५
मिनिटे पहिले चेहरा, हात-पायावर लावावे.