आरोग्य

0
29

मधुमेहींसाठी जेवणासंबंधी टिप्स


कडक भूक लागण्याच्या दोन वेळा ओळखा. दिवसातून त्या दोन वेळांनाच जेवण करा.
१५ ते २० मिनिटे फरक झाला तरी चालेल जेवणाच्या वेळा निश्चित करा व त्या पाळा जेवण
५५ मिनिटात संंपवा त्याचप्रमाणे दोन जेवणांच्यामध्ये काहीही खाऊ नका.जेवताना शयतो गोड
कमी खा वा टाळा जेवणातील प्रथिने वाढवा.