वास्तू

0
14


देवघरात नंदादीप व निरांजन सतत
तेवत ठेवा. हे शक्य नसेल, तर झिरो वॅटचा
दिवा सतत जळत ठेवा.
                                                        संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.